Impressum


Name
Lazy Lizard Boutique-Hotel
Address
Uzunyurt (Faralya)
Kızılcakaya Mevkii No.115
Fethiye/Muğla
Turkey
Email Address
info@lazylizardfaralya.com
Telephone
+90 252 6421155
VAT ID
VL6850508840